Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

I. diecézny biskup banskobystrickej diecézy (1776 – 1793)

Gróf František Peter Pavol Ignác Berchtold, barón z Ungerschützu (v rodnej matrike Perholth)

(24. jún 1730 Trnava – 14. august 1793, Žiar nad Hronom),

za Banskobystrického biskupa vymenovaný 13. marca 1776, v deň zriadenia Banskobystrickej diecézy.

Po jeho smrti 7 rokov viedol diecézu generálny vikár, veľprepošt Martin Matejovič.

Narodil sa v Trnave rodičom grófovi Jánovi Antonovi Františkovi Jozefovi Ignácovi Berchtoldovi a jeho manželke Žofii Alžbete von Eyerlsberg. Gymnázium absolvoval v Trnave. Študoval filozofiu na Pázmáňovom kolégiu vo Viedni a teológiu v Kolégiu sv. Apolinára v Ríme v rokoch 1749 – 1752.

Po vymenovaní pápežom Piom VI. ho ostrihomský arcibiskup – prímas Jozef Batháň konsekroval na biskupa 13. októbra 1776 v Dóme sv. Martina. Pôsobil na viacerých miestach Slovenska, bol prepoštom kapituly sv. Martina v Bratislave.

28. októbra 1776 bol slávnostne uvedený do úradu diecézneho biskupa vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici.

COA_bishop_SK_Berchtold_Franz
Biskupský erb Mons. Františka Berchtolda

Biskup Berchtoldt prijal jedno z najchudobnejších biskupstiev v krajine. Vykonal všetky počiatočné organizačné práce v novovzniknutom biskupstve. Založil mnoho nových farností a postaral sa o ich hmotnú dotáciu. S veľkými ťažkosťami postavil novú biskupskú rezidenciu v Banskej Bystrici.

Dňa 5. mája 1783, kedy Banskú Bystricu zničil požiar, zasiahol aj novopostavenú biskupskú rezidenciu. Zhoreli vtedy aj diecézne protokoly napísané od vzniku diecézy i biskupská knižnica.

Biskup Berchtold svojou húževnatosťou zachránil biskupstvo poväčšine príspevkami vlastnej šľachtickej rodiny.

Neprijal uprázdnené a oveľa bohatšie biskupstvo v Györi a u panovníckeho dvora protestoval proti spojeniu svojho biskupstvo so spišským, prípadnej rožňavským biskupstvom. Okrem iného bol aj hlavou slobodomurárskej lóže v Banskej Bystrici. Písal náboženské práce, z ktorých viaceré zostali v rukopise. Bol menovaný za skutočného tajného radcu.

Zomrel v roku 1793 a po jeho smrti ostáva chudobné biskupstvo celých 7 rokov neobsadené.

Pochovaný je v biskupskej krypte v Žiari nad Hronom.

Zdroj: Banskobystrické biskupstvo. Cestou cirkvi je človek; wikipedia.org

Autor erbu: Autor: GiMa38 – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5547501

Návrat na vrch stránky