Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

III. diecézny biskup

 

1819 – 1823

 

Anton Martin Makay (šľachtický prídomok de Makó et Gelej), zeman (24. február 1756 Rožňava – 8. január 1825 Sümeg)

 

menovaný 7. augusta 1818 panovníkom a menovanie potvrdené pápežom 21. decembra 1818

Anton Makay sa narodil 24. februára 1756 v zemianskej rodine v Rožňave, ako syn sudcu Františka Xavera Makaya a Márie rod. Nagyovej. Študoval na gymnáziu v Rožňave a filozofiu a teológiu vyštudoval v biskupskom kňazskom seminári v Jágri. Po kňazskej vysviacke bol vicerektorom na Foglarianskom kolégiu a profesorom latinčiny na Gymnáziu v Jágri. Pracoval v biskupskej kancelárii a následne sa stal jej riaditeľom. V roku 1792 sa stal kanonikom a v roku 1809 prepoštom v Jágri. V roku 1816 bol menovaný za titulárneho biskupa makarského a člena sedmopanskej tabule.

COA_bishop_HU_Makay_Antal7. augusta 1818 bol menovaný panovníkom za banskobystrického biskupa. 21. decembra 1818 bolo toto menovanie potvrdené pápežom. Za biskupa ho vysvätil jágerský arcibiskup Štefan Fischer biskupskou konsekráciou 25. marca 1819 v univerzitnom kostole v Pešti. Do Svätého Kríža nad Hronom prišiel 1. apríla, do Banskej Bystrice 17. apríla, kde 18. apríla 1819 slávnostne prevzal úrad diecézneho biskupa.

Okrem iného, pre lepšiu správu biskupstva vymohol u panovníka povolenie zriadiť štyri nové archidiakonáty – Katedrálny, Tekovský, Nitriansky a Turčiansky. Vykonal vizitáciu väčšiny farnosti diecézy. Azda najväčším dielom počas jeho spravovania diecézy bola diecézna synoda v roku 1821 v Banskej Bystrici. Biskup Makay pracoval i v štátnej správe, bol dvorným radcom i kancelárom uhorskej kráľovnej.

V roku 1823 ho preložili za diecézneho biskupa do Vesprému a za kancelára kráľovnej. Tlačou vyšli aj jeho príležitostné prejavy.

Jeho diela:

  • Dictio. …episcopo Neosoliensi…, Banská Bystrica, 1819
  • Paraenesis ad sacram dioeccesanam Neosoliensem primam sinodum, Banská Bystrica, 1821
  • Constructiones dioecesanae, Banská Bystrica, 1821

Zomrel 8. januára 1825 v Sümegu.

Zdroj: Banskobystrické biskupstvo. Cestou cirkvi je človek; wikipedia.org

Autor erbu: Autor: GiMa38 – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20084301

 

Návrat na vrch stránky