Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

20. výročie smrti biskupa Jozefa Fernaca

V stredu 3. mája 2023 uplynulo 20 rokov od smrti Mons. Jozefa Feranca, ktorý bol v rokoch 1973 – 1990 štrnástym biskupom Banskobystrickej diecézy.

Jozef Feranec sa narodil v Pobedíme pri Piešťanoch 13. marca 1910 v roľníckej rodine. Po maturite nastúpil do Kňazského seminára v Banskej Bystrici, kde ho neskôr v seminárnej kaplnke vysvätil za kňaza biskup Marián Blaha. Po prvých pastoračných miestach absolvoval profesorské skúšky a od roku 1938 vyučoval náboženstvo a latinčinu na Gymnáziu vo Zvolene.

Keď potom vo Zvolene pôsobil ako dekan, zaslúžil sa o postavenie novej farskej budovy. Ako šéfredaktor viedol diecézny časopis Náš priateľ, viedol katolícky skauting, telovýchovný spolok Orol i divadelné združenie Detvan. V roku 1950 ho internovali v kňazskom tábore v Močenku, na dva roky.

Po návrate pôsobil ako farár v Partizánskom (1952-1958), Slovenskom Pravne (1958-1965), Kláštore pod Znievom (1965-1970); vykonával aj funkciu prosynodálneho examinátora. V r. 1970-1973 bol dekanom v Martine.

24. januára 1973 ho pápež Pavol VI. vymenoval na banskobystrického biskupa. Biskupskú vysviacku prijal z rúk kardinála Agostina Casaroli dňa 3. marca 1973 v Katedrále sv. Emeráma v Nitre.

Diecéza v ňom získala až po dvadsiatichtroch rokoch opäť biskupa. Biskup Feranec viedol diecézu v totalitných rokoch, bojoval s nedostatkom kňazov a uvádzal do praxe závery Druhého vatikánskeho koncilu v štátom obmedzovanej forme.

Pápež Ján Pavol II. prijal jeho abdikáciu 14. februára 1990, v jeho 80. roku života a v ten deň vymenoval nového banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža. Jozef Feranec zostal na odpočinku na biskupskom úrade až do posledného dňa pozemskej púte. Zomrel 3. mája 2003. Odpočíva v rodnej obci v Pobedíme.

Foto: pobedim.sk

Návrat na vrch stránky