Kontakt

Kancelárie biskupského úradu

Rímskokatolícka cirkev,

Biskupstvo Banská Bystrica

Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

Tel:     (048) 47208 00 – Eva Ursínyová – spojovateľ

 

 

Sekretariát diecézneho biskupa

Tajomník diecézneho biskupa

 

Mgr. Michal Mališ

mobil: 0907 994 100,  048 472 08 29

email: tajomnik.bb@rcc.sk

-

Sekretárka

 

Dana Červená

tel: 048 47208 24,  email: sekretariat.bb@rcc.sk

 

-

Sekretariát biskupského úradu

Kancelár

 

ICDr. Mgr. Jozef Kuneš

tel: 048 472 08 22, email:  kancelar.bb@rcc.sk

-

Notárka a administratívna pracovníčka
pre styk s verejnosťou

 

Vladimíra Turčanová

tel:  048 472 08 01, sekretar.bb@rcc.sk

-

 

Právne oddelenie

Advokátka

 

JUDr. Monika Cibulková

tel:  048 472 08 10, email:  pravnik2.bb@rcc.sk

-

Ekonomika, financovanie majetku, všeobecná učtáreň

 

Ekonóm

 

 

Ing. Lukáš Novák

tel: 048 472 08 04, mob: 0918 562 829

email: ekonom.bb@rcc.sk

 

 

Vedúca učtárne

 

Mgr. Margaréta Pacalajová

tel:  048 472 08 16, email:  uctaren.bb@rcc.sk

-

Ing. E. Danková

tel: 048 47 2 08 17

Pokladňa biskupského úradu, čtovníčka pre DOMBM a DCH B.Bystrica

 

Ekon. referentka – účtovníčka

Dana Králová

tel: 048 472 08 18, email:  pokladna.bb@rcc.sk

-

Eva Klubicová

tel: 048 472 08 18, 0902 114 171, email:  uctaren.bb3@rcc.sk

-

Personalistika a mzdy

Referentka pre personalistiku a mzdy

 

Ing. Margita Kováčová

tel: 048 472 08 12, email: mzdove.bb@rcc.sk

-

Hospodárska prevádzka

Technický pracovník – správca BÚ

 

Ing. Ján Izrael

tel: 048 472 08 11, 0907 313 411, email:  sprava.bb@rcc.sk

-

Daniel Štupák

tel: 048 472 08 14, mob: 0918 475 584

 

Projekty a granty

Projektový koordinátor

 

Ing. Ján Gyulai

tel:  048 472 08 13, email:  granty.bb@rcc.sk

-

Diecézny archív

DCJPII., Kapitulská 21
974 01  Banská Bystrica

Archivár

 

Mgr. Peter Kulan

archiv.bb@rcc.sk

tel: 048 472 02 15

-