Litava aj tento rok pozýva: Púť k Božskému Srdcu Ježišovmu 2013

PutLitava

„Božské Srdce Ježišovo, daj, aby som ťa vždy viac a viac miloval.“

 

Z príležitosti slávnosti Božského Srdca Ježišovho

 

pozýva Farnosť Litava všetkých ctiteľov Božského Srdca na tradičnú púť, spojenú s deviatnikom k Božskému Srdcu v dňoch 30. mája – 7. júna 2013 s nasledovným programom.

 

Púť vrcholí 7. júna, v deň slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, keď slávnostnú svätú omšu v Litave bude celebrovať banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

 

30. 05. 2013 štvrtok – 1. deň – 17.30   SLÁVNOSŤ BOŽIEHO TELA A KRVI – otvorenie deviatnika

P. Ondrej Gábriš, SJ vicepostulátor kauzy blahorečenia Tomáša Munka a jeho otca Františka
“Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca”

 

31. 05. 2013 piatok –  2. deň – 17.30 Mgr. Miroslav Baláž, dekan – farár farnosti Partizánske

“Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky”

 

01. 06. 2013 sobota – 3. deň – 17.30 Mgr. Dušan Mesík, farár farnosti Čerín

“Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom”
počas sv. omše sa bude vysluhovať
POMAZANIE CHORÝCH

 

02. 06. 2013 nedeľa – 4. deň – 10.30 plk. Mons. ThDr. František Bartoš, PhD. biskupský vikár z Ordinariátu OS a OZ SR MV SR

“Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti“

 

03. 06. 2013 pondelok – 5. deň – 17.30 Mgr. Karol Vozár,  farár farnosti Zvolen – Sekier

„Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží“

 

04. 06.2013 utorok – 6. deň – 17.30 Mgr. Štefan Fábry, kaplán farnosti Konská

„Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho“

 

05. 06. 2013 streda – 7. deň – 17.30 Th.D. Andrej Darmo, Riaditeľ DCM – Maják a sekcie pre mládež

“Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba“

 

06. 06. 2013 štvrtok – 8. deň – 17.30 Páter Martin M. Barta, sekretár prezidenta Kirche in Not v Königstein

„Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky“

 

07. 06. 2013 piatok – 9. deň – svätá omša o 10.30 hod. SLÁVNOSŤ BOŽSKÉHO SRDCA  JEŽIŠOVHO

Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup

„Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti“

 

–    v deň slávnosti bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia

–    v úvode svätej omše otec biskup príjme pre Farnosť Litava vzácnu relikviu sv. Margity Márii Alacoque z kláštora sestier Navštívenia Panny Márie v Paray-le-Monial vo Francúzku.

–    v závere svätej omše diecézny otec biskup požehná zreštaurovanú sochu Božského Srdca Ježišovho, pred ktorou si členovia bratstva obnovujú svoje zasvätenie sa Božskému Srdcu a vstup do bratstva

Počas celého deviatnika  sa bude pol hodinu pred svätou omšou spovedať a bude spoločná modlitba deviatnika a litánií k Božskému Srdcu Ježišovmu pred Sviatosťou Oltárnou.

Farnosť Litava prosí o nahlásenie autobusov z iných farností na tel. č.:  045/5572168, 0905/452811, 0911/500011, litava@fara.sk

Jozef Kraus